In

Instituti i Studimeve Politike

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Publiku, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Afrim Krasniqi
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2006
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Mireqeverisja dhe institucionet demokratike
MISSION:

ISP është organizata kryesore e Shqipërisë në fushën e analizës politike dhe monitorimit të proceseve demokratike në vend. Eshtë anëtar dhe kontribues në ngjarjet kryesore ndërkombëtare mbi demokracinë në Shqipëri, dhe një nga organizatat më të cituara në mediat ndërkombëtare dhe kombëtare në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me politikën dhe shoqërinë. Statuti, dokumentet themelues, ndryshimet periodike në stafin drejtues, etj., Depozitohen dhe miratohen në çdo rast nga strukturat e brendshme të ISP -së dhe Gjykatës së Faktit të Rrethit të Tiranës.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim

 

Address