Leksioni i 2-të i Akademisë mbi “Anëtarësimi në Bashkimin Evropian dhe roli i OJF-ve në këtë proces”

EVENT DETAILS :

  • Start Date:2021-03-12
  • End Date:2021-03-12
  • Start Time:10:00
  • End Time:14.00
  • Location:Tirane, Albania

ORGANIZER :

  • Organized by:National Resource Centre for Civil Society in Albania
  • Mobile:+355 4 2254881
  • Email:info@resourcecentre.al
  • Website:www.resourcecentre.al
  • Address:Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73
Momentet kyçe të procesit të integrimit të vendit në BE; sfidat kryesore të Shqipërisë në këtë proces; fondet e BE për vendet aspiruese si dhe roli i OSHC-ve në procesin e integrimit etj, ishin disa nga çështjet e trajtuara gjatë këtij sesioni.