• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Matrica e Monitorimit mbi Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile – Raporti për Shqipërinë 2020

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë CivileRaporti për Shqipërinë prezanton gjetjet e matjes së kuadrit mundësues ligjor dhe praktik për zhvillimin e shoqërisë civile.

Ky është raporti i 8-të i kryer në Shqipëri. Ai është pjesë e një serie raportesh që kryhen në shtatë vende të Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi.

Matrica e Monitorimit mbi Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile – Raporti për Shqipërinë 2020 Shkarko