In

Me Komunitetin për Ndryshim

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Të moshuarit, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
HAZBI TEPELENA
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2017
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Të drejtat e njëriut dhe çështjet sociale
MISSION:

Misioni : Të mbështesim dhe të bashkëpunojmë me fëmijet dhe komunitetet për t’u dhënë shpresë dhe mundësi në përmirësimin e standardeve të jetesës, të jenë qytetarë aktive, të ngrenë zërin e të kontribojnë për një shoqëri demokratike.
Vizioni: Përkushtimi ynë të ndihmojmë e bashkëpunojmë me komunitetet që të krijojnë jetë më të mira e kuptimplota.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Lehtësim procesesh

Address