In

Një Zë i barabartë Rom e Egjyptian

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Minoritetet, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Rozina Kormuzi
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2015
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Bashkia Vlorë
FIELDS OF ACTIVITY:
Të drejtat e njëriut
MISSION:

Të mbrojmë të drejtat e komunitetit Rom e Egjyptian në Qarkun e Vlorës

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional

Address