• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

Gazeta e Qendrës Kombëtare Burimore

 

Gazeta e Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile

 

Gazeta e Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, është një publikim tremujor që pasqyron aktivitetet e Qendrës dhe zhvillimet më të fundit në sektorin e shoqërisë civile në Shqipëri, mundësitë për financim, rritje kapacitetesh e rrjetëzim për OShC-të si dhe informacione të tjera relevante nga rajoni e më gjerë.