Gazeta e Qendrës Kombëtare Burimore

 

Gazeta e Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile

 

Gazeta e Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, është një publikim tremujor që pasqyron aktivitetet e Qendrës dhe zhvillimet më të fundit në sektorin e shoqërisë civile në Shqipëri, mundësitë për financim, rritje kapacitetesh e rrjetëzim për OShC-të si dhe informacione të tjera relevante nga rajoni e më gjerë.