In

Organizata Shqiptare e Urdhrit të Maltës

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EXECUTIVE DIRECTOR:
Maranaj Marku
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1995
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Veri të Shqipërisë
FIELDS OF ACTIVITY:
Mjekësore dhe Sociale
MISSION:

Të mbështesë njerëzit në nevojë dhe të margjinalizuar pa dallim race, feje apo bindje politike. Vlerat e krishtera dhe principet humanitare të paanshmërisë dhe të pavarësisë janë baza e veprimtarisë.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Qendër ditore
Terapi dhe këshillim psikologjik
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address