Program trajnimi një ditore online mbi “Kuadri fiskal për OJF-të – Procedurat e rimbursimit e VAT”

EVENT DETAILS :

  • Start Date:28-09-2021
  • End Date:28-09-2021
  • Start Time:10:00
  • End Time:14:00
  • Location:Tiranë, Albania

ORGANIZER :

  • Organized by:Resource Centre
  • Mobile:+355 4 2254881
  • Email:info@resourcecentre.al
  • Website:https://resourcecentre.al
  • Address:Tirana, Albania
Program trajnimi një ditore online mbi “Kuadri fiskal për OJF-të – Procedurat e rimbursimit e VAT”