In

Programi i Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile për vitet 2022-2025

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri në tre vitet e ardhshme, vijon ofrimin e shërbimeve për sektorin dhe të gjithë aktorët e interesuar me një program edhe më të pasur dhe të larmashkimit Evropian.

Që prej krijimit, Qendra ka konsoliduar rolin e saj si një platformë për shoqërinë civile në nivel kombëtar e lokal, në mbështetje të fuqizimit të kapaciteteve të sektorit, nxitjes dhe lehtësimit të dialogut në politikëbërje dhe përpjekjeve advokuese për një mjedis mundësues.

Si pjesë e programit 2022-2025, përmes zyrave në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë, shërbimeve online si dhe aktiviteteve në qytete të ndryshme të vendit, Qendra Burimore do të mbështesë organizatat e shoqërisë civile, rrjetet e OSHC-ve, grupimet informale, aktivistët dhe aktorë të tjerë të shoqërisë civile me një gamë të gjerë shërbimesh të konsoliduara por dhe programe të reja dizenjuar posaçërisht në përgjigje të nevojave të identifikuara në sektor.

Programi i Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile për vitet 2022-2025 Shkarko