Studime

June 12, 2019 / Studies

Platformat Crowdfunding – Një burim alternativ i financimit

Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri prezanton studimin “Platformat Crowdfunding – Një Burim Alternativ i...
Read More