In

Qendra ALERT

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Publiku, Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Granit Sokolaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2019
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Mbrojtja e konsumatorit
MISSION:

Mbrojtja e konsumatorit; Edukimi dhe ndergjegjesimi i konsumatorit; Mjedisi; Turizmi; Agroturizmi; Filantropia etj

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim

Shërbime Sociale

Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address