In

Qendra e Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Eva Nika
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2013
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Qarku Shkodër
FIELDS OF ACTIVITY:
Edukimi dhe Ceshtjet Sociale
MISSION:

Të implementoje dhe zhvillojmë programe psiko-sociale në harmoni me planet lokale.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim

Shërbime Sociale

Terapi dhe këshillim psikologjik
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address