In

Qendra Epoka e Re

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Nevila Jahaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2006
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsimi dhe edukimi joformal.
MISSION:

Inkurajimi i lëvizjveve qytetare dhe iniciativave për ndërgjegjësimin e komunitetit në lidhje me përmirësimin e politikave lokale dhe qendrore të qeverisjes, ceshtjeve të mjedisit , të shëndetit te njeriut , të rinisë, të gruas,grupeve në nevojë , kulturës, shkencës. Epoka e re beson tek fuqia e te rinjve per te qene agjent te ndryshimit ne shoqerine tone.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Qendër ditore

Address