In

Qendra Faktoje

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Klodiana Kapo
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2019
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Shërbim mediatik i paanshëm faktverifikues
MISSION:

Verifikimi i vërtetësisë së deklaratave dhe premtimeve të zyrtareve publike dhe subjekteve që përfitojnë nga fondet publike.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address