In

Qendra Mjedisore për Mbrojtje, Edukim dhe Rehabilitim (EPER Center)

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Fëmijët, Publiku, Minoritetet, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Elvis Çela
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2009
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Mjedisi
MISSION:

Misioni EPER është zhvillimi i një mjedisi të qëndrueshëm dhe të shëndetshëm me anën e gjithëpërfshirjes.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address