In

Qendra për Drejtësi Gjinore në Shqipëri

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Gratë, Publiku,Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Adena Vangjeli
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2022
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Barazia gjinore. Të drejtat e grave dhe vajzave.
MISSION:

Qendra për Drejtësi Gjinore jep kontributin e saj për krijimin e një shoqërie ku të gjitha gratë të jetojnë një jetë me dinjitet, pa diskriminim dhe me mundësi të barabarta.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trajnim
Kërkim / Studim
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor
Terapi dhe këshillim psikologjik

Address