In

Qendra për Mendim, Planifikim dhe Veprim - TPA Center

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Gratë, Publiku, Minoritetet, Komuniteti LGBT, Të rinjtë, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Saniela Xhaferi
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2018
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Qytetaria aktive (të rinjtë)
MISSION:

Qëllimi i organizatës është ushtrimi i veprimtarive kërkimore shkencore multidisiplinare, bashkëpunimi, ndërveprimi dhe bashkërendimi me aktorë vendas e të huaj, shtetërorë e joshtetërorë për të adresuar zgjidhje me karakter komunitar, duke krijuar modelin e të menduarit, planifikimit dhe veprimit për realizim; për zhvillimin e demokracisë dhe qytetarisë.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address