In

Qendra për Promovimin e Konkurrueshmërisë

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Gratë, Publiku, Të rinjtë, Administrata vendore, Administrata Lokale
EXECUTIVE DIRECTOR:
Alida Kondi
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2011
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Mbështetja e biznesit, Sipërmarrja, Punësimi
MISSION:

Të nxisë dhe zhvillojë kapacitetet e SME-ve, institucioneve publike dhe private, organizatave dhe komuniteteve për rritjen dhe fuqizimin e konkurrencës përmes aplikimit të inovacionit, sipërmarrjes, zhvillimit të burimeve njerëzore, punësimit të grave dhe të rinjve për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm social dhe ekonomik të vendit.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Sherbime Sociale

Shërbime Ligjore

 

Address