In

Qendra për Zhvillim dhe Promovim Social

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EXECUTIVE DIRECTOR:
Genta Xhelili
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2016
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Bashkia Vlorë
FIELDS OF ACTIVITY:
Cështjet sociale
MISSION:

Zhvillimi dhe promovimi social i familjeve

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim

Shërbime Sociale

Terapi dhe këshillim psikologjik

Address