In

Qendra Shqiptare për Edukim Përkujdesje dhe Trajnim ( ACT Center)

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EXECUTIVE DIRECTOR:
Mirela Bardhoshi
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2020
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Tiranë
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsimi dhe Edukimi : Gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar trajnime afatgjata dhe afatshkurtra me tematikë sociale për të rinjtë dhe grupet e marxhinalizuara
MISSION:

Zhvillimi dhe integrimi social i kategorive të marginalizuara, fuqizimi i kapaciteteve të fëmijëve dhe të rinjve nëpërmjet metodave interaktive të të mësuarit.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional

Shërbime Sociale

Qëndër ditore
Terapi dhe këshillim psikologjik

Address