In

Qendra Shqiptare për Trashegiminë Kulturen dhe Mjedisin

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Publike, Minoritetet
EXECUTIVE DIRECTOR:
Raimond Kola
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2010
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Rajoni i Jugut të vendit
FIELDS OF ACTIVITY:
Arti e Kultura
MISSION:

Promovimi dhe ruajtja e trashegimise Kulturore dhe Mjedisit

Fusha e shërbimeve të ofruara nga organizata juaj

Trajnimi

Hulumtim/Studim

Address