In

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Të moshuarit, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Eranda Ndregjoni
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2017
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Fuqizimi social-ekonomik i familjes; shendet dhe mireqenie e familjes; te rinjte dhe vullnetarizmi; barazia gjinore dhe mosdiskriminimi;
MISSION:

Vizioni: Për një familje me anëtarë të shëndetshëm, të fuqizuar dhe të barabartë!
Misioni: ACFD ka si mision të saj mundësimin e një të ardhmeje më të mirë për familjet, përmes zhvillimit të programeve në fushën e shëndetit, mirëqenies dhe sigurisë së jetës, zhvillimin e aftësive për punë, sipërmarrjes familjare dhe ofrimit të shërbimeve specifike psiko-sociale dhe ligjore në të mirë dhe në interes të familjes shqiptare.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address