In

Qendra Shqiptare YMCA Tirana

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Fëmijët, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Eglantina Lula
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2014
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Edukim qytetar dhe komunitar, mirëqënie sociale, shëndet,ngritje të kapaciteteve, sensibilizim të publikut duke promovuar pjesëmarrjen aktive të tyre në çdo hap të zhvillimit.
MISSION:

YMCA është një organizatë jo-qeveritare, jo-fitimprurëse, Qendër, qëllimi i së cilës është fuqizimi i të rinjve duke asistuar dhe ndihmuar në zhvillimin e komunitetit. Qëllimi i Qendrës, është t’u ofrojë të rinjve mundësi për t’u bërë lider dhe agjentë të ndryshimit në komunitetin e tyre, me qëllim që të jetojnë në një botë ku gjeneratat e reja të jenë aktivë dhe të praktikojnë aftësitë e tyre për të sjellë ndryshimin në shoqëri. Ne besojmë në lëvizjet ku njerëzit rriten në trup, mendje dhe shpirt.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address