In

Qendra Sociale Murialdo

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Giovanni Salustri
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1995
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Qarku Fier
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsimi dhe Edukimi
MISSION:

Qendra Sociale Murialdo në ushtrimin e lire të funksioneve të dobishme ne të mire dhe interes të publikut, nxit aktivitetin formues dhe arsimor, shkencor, social kulturor, sportiv, asistencial e shpirtëror, dhe kontribuon për një proces të vetëformimit njerëzor e moral, si një faktor lirie dhe përgjegjësie për jetën shoqërore të Bashkësisë Kombëtare Shqiptare, të shprehur në drejtim të zhvillimit njerëzor, arsimit dhe edukimit, formimit profesional, programeve të kujdesit dhe ndihmës për integrimin e të rinjve në jete dhe veprave të bamirësisë.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Qendër ditore

Address