In

Qëndra T’REJA

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Ferdiola Rushiti
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2017
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Të drejtat e njeriut
MISSION:

Qendra T’REJA është krijuar si bashkësi e vlerave dhe normave më të hapura shoqërore.Misioni i saj eshte fuqizimi i familjeve tëvarfëra, në nevojë, për tê kërkuar dhe realizuar të drejtat e tyre duke ndërmarrë veprime dhe iniciativa të cilat lehtësojnë aksesin në shërbime dhe në të drejta, me qëllim përmirësimin e jetesës, nivelit arsimor, strehimit, shëndetit dhe pozitës së tyre në shoqëri.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Lehtësim procesesh

Address