In

Qendra Youth Act

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Sabina Borakaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2013
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Trajnime mbi rritjen e kapaciteteve për të rinjve
MISSION:

Të fuqizojë rininë në marrjen e një roli aktiv për jetën e tyre, familjen, shoqerinë, arsimin, ekonominë, mjedisin dhe zhvillimin politik. Vizioni i saj është fuqizimi i rinisë si promotori i zhvillimit të vendit dhe filozofia është të mundësojë një qendër në mbështetje të individëve, organizatave dhe iniciativave që kanë në fokus të rinjtë shqipëtar. Qendra udhëhiqet nga idea se të rinjtë janë e ardhmja e një vendi dhe duhet t’i jepet sa më shumë mundësi për të arritur suksesin në jetën e tyre.
Qendra Youth Act në Shkurt 2015 është shpallur anëtare me të drejta të plota pranë organizatës European Youth Card Association dhe ka licensën pa afat për të administruar kartat rinore evropiane në Shqipëri.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Qendër ditore

Address