• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shoqata “Forumi i Gruas Elbasan”

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Gratë, Publiku, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Shpresa Banja
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1991
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Elbasan, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Trainim, Kërkim / Studim, Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti, Lehtësim procesesh
MISIONI:

Mbron te drejtat e grave, perfaqesimin e tyre ligjor kundershtimin e te gjithe formave te dhunes hapjen e qendrave te keshillimit dhe te qendrave te emergjences.

Address