• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Forumi i Gruas Elbasan

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Gratë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Shpresa Banja-President
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2000
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Elbasan, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mbron të drejtat e grave/vajzave
MISIONI:

Shoqata synon mbrojtjen e të drejtave të grave dhe arritjen e barazisë gjinore përmes: programeve të edukimit, ndërgjegjësimit, advokimit; shërbimeve psiko-social-ligjore për dhunën dhe shërbimeve të tjera alternative.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh

Sherbime Sociale

Shërbim Ligjor
Qëndër ditore
Qëndër rezidenciale
Terapi dhe këshillim psikologjik

 

Address