In

Forumi i Gruas Elbasan

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Gratë, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Shpresa Banja-President
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2000
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Elbasan, mbarë Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Mbron të drejtat e grave/vajzave
MISSION:

Shoqata synon mbrojtjen e të drejtave të grave dhe arritjen e barazisë gjinore përmes: programeve të edukimit, ndërgjegjësimit, advokimit; shërbimeve psiko-social-ligjore për dhunën dhe shërbimeve të tjera alternative.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor
Qëndër ditore
Qëndër rezidenciale
Terapi dhe këshillim psikologjik

 

Address