In

Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetës

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Publiku, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Rixhin Qoshja
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2001
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Transporti publik
MISSION:

SHKTQ (Shoqata Kombetare e Transportit Qytetas) është një organizatë pasionante e lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane. Është i vetmi rrjet që bashkon të gjithë aktorët e transportit publik dhe të gjitha mënyrat e qëndrueshme të transportit.
SHKTQ është një shoqatë kombëtare jofitimprurëse. Si organizatë, ajo është e njohur ndërkombëtarisht si anëtare e shoqatës ndërkombëtare të transportit publik UITP. SHKTQ është i vetmi rrjet në që bashkon të gjithë aktorët e transportit publik dhe të gjitha mënyrat e qëndrueshme të transportit.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address