In

Shoqata "Për Grate dhe Femijet", Qendra Kombinat

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EXECUTIVE DIRECTOR:
Rajmonda Prifti
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1997
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Puna me individët me aftësi të kufizuar dhe familjet e tyre; realizim i studimeve për probleme të ndryshme gjinore dhe ofrim i shërbimeve të ndryshme për gra dhe vajza në nevojë.
MISSION:

Mbrojtën e të drejtave të fëmijëve, të rinjve me aftësi të kufizuar dhe grave e vajzave në nevoje; kundërshtimin e çdo lloj forme diskriminimi dhe studimin e fenomeneve që prekin këto grupe në nevoje e njëkohësisht ofrimin e shërbimeve ditore në qendra komunitare me qëllim përmirësimin e statusit ekonomik, social, arsimor dhe shoqëror të tyre.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Qendër ditore
Terapi dhe këshillim psikologjik
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address