In

Shoqata Rinore Roots

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike),Administrata qendrore,Administrata vendore, Shtresa e të persekutuarve
EXECUTIVE DIRECTOR:
Alfonc Lazri
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2021
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Drejtësia
MISSION:

Ofrimi i shërbimeve sociale, juridike, psikologjike, sportive, kulturore, teknologjike dhe çdo fushe tjetër që krijon, ndikon, nxit dhe përmirëson zhvillimin, socializimin dhe integrimin e të rinjve, në zonat rurale dhe urbane, nëpërmjet trajnimeve, kurseve, aktiviteve, kërkimit shkencor dhe bashkëpunimeve, të sektorëve publik dhe privat, organizatave dhe aktorëve të tjerë, shqiptarë dhe të huaj.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address