Takim Konsultues me OSHC-të mbi Qendrën e Vizitoreve në Parlamentin e Shqipërisë

EVENT DETAILS :

  • Start Date:14-05-2020
  • End Date:14-05-2020
  • Start Time:14:00
  • End Time:16:00
  • Location:Tiranë, Albania

ORGANIZER :

  • Organized by:Resource Centre
  • Mobile:+355 4 2254881
  • Email:info@resourcecentre.al
  • Website:https://resourcecentre.al
  • Address:Tirana, Albania

Takim Konsultues me OSHC-të mbi Qendrën e Vizitoreve në Parlamentin e Shqipërisë

Takimi ka për qëllim të diskutojë me një grup të ngushtë përfaqësuesish të organizatave te shoqërisë civile,  mbi parimet dhe qasjet në konceptimin dhe ngritjen e Qendrës së Vizitorëve, funksionet kryesore të saj, dhe si mund të përdoret ajo nga OSHC.

Gjatë takimit do të prezantohen dhe gjetjet kryesore të një studimit të kryer së fundmi, i cili reflekton perspektivën dhe kënvështrimin e parlamentarëve, stafit parlamentar, organizatave të shoqërisë civile, institucioneve të arsimit të lartë, studentëve dhe praktikantëve se si duhet të zhvillohet Qendra Parlamentare e Vizitorëve.