• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
 • +355 4 2254881
 • info@resourcecentre.al

Takim Konsultues me OSHC-të mbi Qendrën e Vizitoreve në Parlamentin e Shqipërisë

EVENT DETAILS :

 • Start Date:14-05-2020
 • End Date:14-05-2020
 • Start Time:14:00
 • End Time:16:00
 • Location:Tiranë, Albania

ORGANIZER :

 • Organized by:Resource Centre
 • Mobile:+355 4 2254881
 • Email:info@resourcecentre.al
 • Website:https://resourcecentre.al
 • Address:Tirana, Albania

Takim Konsultues me OSHC-të mbi Qendrën e Vizitoreve në Parlamentin e Shqipërisë

Takimi ka për qëllim të diskutojë me një grup të ngushtë përfaqësuesish të organizatave te shoqërisë civile,  mbi parimet dhe qasjet në konceptimin dhe ngritjen e Qendrës së Vizitorëve, funksionet kryesore të saj, dhe si mund të përdoret ajo nga OSHC.

Gjatë takimit do të prezantohen dhe gjetjet kryesore të një studimit të kryer së fundmi, i cili reflekton perspektivën dhe kënvështrimin e parlamentarëve, stafit parlamentar, organizatave të shoqërisë civile, institucioneve të arsimit të lartë, studentëve dhe praktikantëve se si duhet të zhvillohet Qendra Parlamentare e Vizitorëve.