• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Teen Things

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Ermelinda Sinani
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2021
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Media online
MISSION:

Teen Things ka si mison kryesor, promovim, edukimin, mbrojtjen , mbështetje dhe zhvillimin e qendrueshëm e adoleshenteve në të gjithë vendin.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Address