In

United Nations Association Albania

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Publiku, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Kristi Çina
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2017
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Tiranë
FIELDS OF ACTIVITY:
Organizata ka si qëllim promovimin e paqes së qendrueshme dhe Objektivave të Zhvillimit të Qendrueshëm dhe ka në fokus të veçantë fuqizimin e të rinjve dhe edukimin joformal të tyre.
MISSION:

United Nations Association Albania është një organizatë për të rinjtë e përkushtuar në informimin, motivimin dhe mobilizimin e të rinjve, në veçanti dhe qytetarëve shqiptarë, në përgjithësi për të mbështetur dhe promovuar vlerat dhe aktivitetet e Kombeve të Bashkuara.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim

Address