In

Volontari nel Mondo RTM - RTM Shqipëri

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Gratë, Publiku, Të rinjtë, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Alberto Sartori
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2014
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Qarqet Shkodër, Kukës dhe Dibër
FIELDS OF ACTIVITY:
Mbështetje e të rinjëve, grave, fermerëve/prodhuesve dhe shoqatat lokale në zonat malore të veriut të Shqipërisë
MISSION:

Volontari nel Mondo RTM është një OSHC Italiane që zbaton projekte të bashkëpunimit ndërkombëtar që nga viti 1973. Promovon dinjitetin e njeriut duke shoqëruar komunitetet në proceset e zhvillimit të qëndrueshëm, dhe duke ushqyer histori takimesh midis popujve dhe kulturave të ndryshme.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Lehtësim procesesh

Address