In

YPARD Albania

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Minoritetet,Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Bledar Meta
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2019
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Zhvillimi Rural, Agrobiznesi, Bujqësia dhe Ushqimi, Mjedisi dhe Turizmi Rural
MISSION:

Misioni YPARD është të aftësojë dhe fuqizojë udhëheqësit e rinj bujqësorë për të formuar sisteme të qëndrueshme ushqimore, përmes të cilave ata mund të shprehin idetë e tyre dhe të realizojnë potencialin e tyre të plotë në fushën e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address