In News

Analiza vjetore nga BCSDN: Shoqëria Civile në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi në Realitetin e Ri Gjeopolitik

Për të 13-in vit radhazi, Balkan Civil Society Development Network ka përgatitur një analizë të Paketës vjetore të Zgjerimit të Komisionit Evropian 2022, duke vlerësuar progresin e bërë në fushën e zhvillimit të shoqërisë civile dhe dialogut me institucionet publike në vendet e Zgjerimit kundrejt Matricës së Monitorimit mbi Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile. Lexo më shumë