Archives

Java e Shoqërisë Civile 2023

Për të dytin vit radhazi, Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri në partneritet me aktorë të shoqërisë civile në mbarë vendin, përgjatë periudhës 29 maj-3 qershor 2023, organizuan Javën e Shoqërisë Civile 2023, një seri eventesh dhe hapësirë promovimi tematike, dedikuar punës dhe veprimtarisë së organizatave dhe aktivistëve të shoqërisë

Java e Shoqërisë Civile 2022

Përgjatë datave 7-17 maj 2022, Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile dhe Partnerët Shqipëri organizuan për herë të parë Javën e Shoqërisë Civile në Shqipëri, një seri eventesh dhe hapësirë promovimi dedikuar punës dhe veprimtarisë së organizatave dhe aktivistëve të shoqërisë civile në vend. Në linjë dhe me vendimin e Bashkimit Evropian për përcaktimin e