In News

Forumi i 8-të i Ballkanit Perëndimor për Shoqërinë Civile 

Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian (KESE) organizoi më 30 shtator – 1 tetor 2021 në Shkup, Forumin 8 -të të Ballkanit Perëndimor për Shoqërisë Civile.

Forumi solli së bashku rreth 100 pjesëmarrës, duke përfshirë një numër të madh të përfaqësuesve të shoqërisë civile nga Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor, si dhe përfaqësues të institucioneve të BE, organizatave ndërkombëtare dhe qeverive të rajonit.

Disa nga çështjet kryesore të diskutuara gjatë Forumit ishin përmirësimi i procesit të anëtarësimit, kontributi i OShC -ve në proces, rimëkëmbja post COVID, si dhe mundësimi i hapësirës qytetare në Ballkanin Perëndimor. Në përfundim të Forumit u nda dhe një deklaratë me rekomandime nga organizatat e shoqërisë civile. Lexoni më shumë rreth Forumit