Java e Shoqërisë Civile

May 29, 2023

Java e Shoqërisë Civile 2023

Për të dytin vit radhazi, Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore

May 07, 2022

Java e Shoqërisë Civile 2022

Përgjatë datave 7-17 maj 2022, Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civ