In News

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile – një platformë informimi dhe shërbimesh që kontribuon në fuqizimin e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për të qenë aktorë më efektivë, të pavarur, transparentë e të përgjegjshëm, si dhe në krijimin e një mjedisi mundësues për shoqërinë civile, në demokracinë pjesëmarrëse dhe në procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Mësoni më shumë rreth shërbimeve tona