• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
 • +355 4 2254881
 • info@resourcecentre.al

Thirrje për Shprehje Interesi-PROGRAMI I ASISTENCËS PËR RRJETET, KOALICIONET DHE GRUPIMET E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE

EVENT DETAILS :

 • Start Date:14-07-2020
 • End Date:14-07-2020
 • Start Time:10:00
 • End Time:11:00
 • Location:Tiranë, Albania

ORGANIZER :

 • Organized by:Resource Centre
 • Mobile:+355 4 2254881
 • Email:info@resourcecentre.al
 • Website:https://resourcecentre.al
 • Address:Tirana, Albania
Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri ftojnë të gjitha rrjetet, koalicionet dhe grupimet lokale apo kombëtare të OSHC-ve të cilat janë të interesuara për të punuar bashkërisht në adresimin e çështjeve në nivel vendor apo qendror, të shprehin interesin e tyre për të qenë pjesë e programit të asistencës për organizatat e shoqërisë civile.
Ky program i cili zhvillohet në kuadër të komponentit të fuqizimit të kapaciteteve të OSHC-ve të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, do të mbështesë rrjete, koalicione dhe grupime formale dhe jo-formale me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të tyre dhe të çështjeve e kauzave të cilat duan të çojnë përpara në të gjitha fushat ku OSHC-të kontribuojnë.