Kush jemi

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile është një platformë informimi dhe shërbimesh që kontribuon në fuqizimin e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për të qenë aktorë më efektivë, të pavarur, transparentë e të përgjegjshëm, si dhe në krijimin e një mjedisi mundësues për shoqërinë civile, në demokracinë pjesëmarrëse dhe në procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ngritja e kësaj Qendre, vjen në vijimësi të punës së dedikuar shumëvjeçare të Partnerëve Shqipëri, në mbështetjen dhe fuqizimin e sektorit të shoqërisë civile dhe aktorëve të tjerë në vend. Iniciativa financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Partnerët Shqipëri në partneritet me Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (ACPD) dhe Lëvizjen Europiane në Shqipëri (EMA).

Lexo më shumë

National Resource Centre for Civil Society in Albania is a platform of information and service provision of civil societies in Albania

Shërbimet

Evente

 • days

  00
 • hours

  00
 • minutes

  00
 • seconds

  00
 • days

  00
 • hours

  00
 • minutes

  00
 • seconds

  00

Kalendari

Publikime

Raport Vlerësimi “Vlerësimi i kapaciteteve dhe nevojave të OSHC-ve në Shqipëri” 2023
Dëftesa_Vlerësimi i Kapitullit 24 (Drejtësia, Liria, Siguria)
Dëftesa_Vlerësimi i Kapitullit 23 (Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore)
Dëftesa_Vlerësimi i Kriterit Politik 2022-2023

Facts

800

Thirrje & Njoftime

1150

Perfaqësues OSHC-sh të trajnuar

150

OSHC të asistuara

640

OSHC pjesëmarrëse në evente publike

215

Aktivitete për fuqizimin e kapaciteteve

800

Thirrje & Njoftime

1150

Perfaqësues OSHC-sh të trajnuar

150

OSHC të asistuara

640

OSHC pjesëmarrëse në evente publike

215

Aktivitete për fuqizimin e kapaciteteve