• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

Një qendër për organizatat e shoqërisë civile ne ofrojmë informacion dhe shërbime për OShC

SAVE THE WORLD

Advokim dhe lehtësim i dialogut për politikëbërje

Trajnim, Mentorim dhe asistencë teknike për OShC Coaching for CSOs
lehtësim i procesesh dhe rrjetëzim

Kush jemi

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile është një platformë informimi dhe shërbimesh që kontribuon në fuqizimin e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për të qenë aktorë më efektivë, të pavarur, transparentë e të përgjegjshëm, si dhe në krijimin e një mjedisi mundësues për shoqërinë civile, në demokracinë pjesëmarrëse dhe në procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ngritja e kësaj Qendre, vjen në vijimësi të punës së dedikuar shumëvjeçare të Partnerëve Shqipëri, në mbështetjen dhe fuqizimin e sektorit të shoqërisë civile dhe aktorëve të tjerë në vend. Iniciativa financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Partnerët Shqipëri në partneritet me Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (ACPD) dhe Lëvizjen Europiane në Shqipëri (EMA).

Lexo më shumë

National Resource Centre for Civil Society in Albania is a platform of information and service provision of civil societies in Albania

Shërbimet

Evente

Kalendari

Publikime

Facts

800

Thirrje & Njoftime

1150

Perfaqësues OSHC-sh të trajnuar

150

OSHC të asistuara

640

OSHC pjesëmarrëse në evente publike

215

Aktivitete për fuqizimin e kapaciteteve

800

Thirrje & Njoftime

1150

Perfaqësues OSHC-sh të trajnuar

150

OSHC të asistuara

640

OSHC pjesëmarrëse në evente publike

215

Aktivitete për fuqizimin e kapaciteteve