• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

SHOQATA E GRAVE QËNDISTARE, KORCE

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Etleva Tare
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2006
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Korçë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional, Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti, Lehtësim procesesh
MISIONI:

Te ndihmoje grate dhe femijet ne nevoje te komunitetit rom dhe egjiptjan

Address