Evente Rrjetëzimi

Mar 10, 2021

Event Rrjetëzimi – Qendrueshmëria e organizatave rinore në periudhën e pandemisë dhe pas pandemisë

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Nisur nga çështjet e ngritura nga OJF-të

Jul 23, 2020

Event Rrjetëzimi “Vullnetarizmi & Solidariteti – Praktika, sfida dhe zhvillime të ardhshme”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë

Sep 20, 2019

Event Rrjetëzimi “Fuqizimi i të Rinjve”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë