• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

Direktoria e OJF

Showing 1 - 20 of 156
Act for Society Center
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Agjencia e Demokracisë Vendore në Shqipëri-LDA ...
Arsimi dhe Edukimi, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Qeverisja e mirë
Vlore
Agjencia Rajonale e Zhvillimit, Vlorë
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë
Tirana
Akademi Foundation
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti
Tirana
Albcontact Center
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Media, Qeverisja e mirë
Tirana
Alo ! Mik
Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Tirana
Alternative Pro
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Shëndeti
Tirana
Business Improvement District - Shkodra
Bashkim profesionistësh
Shkodra
CELIM SHQIPERI
Çështjet sociale, Mjedisi
Vlore
CERCI- Edukimi Komunitar për të Drejta, Kulture...
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Mjedisi, Të drejtat e njeriut
Vlore
CESVI COOPERAZIONE E SVILUPPO - ONLUS
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Permet
COSV në Shqipëri
Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë
Tirana
Dibra Turistike
Mjedisi, Qeverisja e mirë
Diber
Dimension Human
Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Shkodra
DUA ALBANIA
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Edukim për të Ardhmen
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Vlore
ESN AL
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Tirana