Direktoria e OJF

Showing 1 - 20 of 163
Act for Society Center
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Agjencia e Demokracisë Vendore në Shqipëri-LDA ...
Arsimi dhe Edukimi, Qeverisja e mirë, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi
Vlore
Agjencia Rajonale e Zhvillimit, Vlorë
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë
Tirana
Akademi Foundation
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Arte / Kulture
Tirana
Albcontact Center
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Media
Tirana
Alo ! Mik
Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Tirana
Alternative Pro
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Drejtësia dhe ligji, Bashkim profesionistësh
Tirana
Business Improvement District - Shkodra
Bashkim profesionistësh
Shkodra
CELIM SHQIPERI
Çështjet sociale, Mjedisi
Vlore
CERCI- Edukimi Komunitar për të Drejta, Kulture...
Arsimi dhe Edukimi, Të drejtat e njeriut, Arte / Kulture, Mjedisi
Vlore
CESVI COOPERAZIONE E SVILUPPO - ONLUS
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Drejtësia dhe ligji, Arte / Kulture, Mjedisi
Permet
COSV në Shqipëri
Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Mjedisi
Tirana
Dibra Turistike
Qeverisja e mirë, Mjedisi
Diber
Dimension Human
Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Shkodra
DUA ALBANIA
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Edukim për të Ardhmen
Arsimi dhe Edukimi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Arte / Kulture, Mjedisi
Vlore
ESN AL
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Tirana