• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Albanian Plastics Converters Association

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Biznesi, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Vullnet Haka
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2014
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
APKA është angazhuar në rritjen e industrisë në tërësi duke rritur konsumin lokal të polimerit, si edhe në mbrojtjen e furnizuesit si një element shumë i rëndësishëm në zinxhirin konvertues.
MISIONI:

Misioni është shërbimi ndaj anëtarëve dhe zhvillimi duke i shërbyer grupeve të interesit dhe një praktike sociale dhe ekologjike të përgjegjshme për konvertimin e plastikës.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Sherbime Sociale

Qëndër ditore

Address