In

Albanian Plastics Converters Association

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Vullnet Haka
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2014
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
APKA është angazhuar në rritjen e industrisë në tërësi duke rritur konsumin lokal të polimerit, si edhe në mbrojtjen e furnizuesit si një element shumë i rëndësishëm në zinxhirin konvertues.
MISSION:

Misioni është shërbimi ndaj anëtarëve dhe zhvillimi duke i shërbyer grupeve të interesit dhe një praktike sociale dhe ekologjike të përgjegjshme për konvertimin e plastikës.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Qëndër ditore

Address