• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
Banner Image Not Found

Njoftim i Këshillit të Larte Gjyqësor_ Mbi Pozicionin e KLGJ në Lidhje me Ligjin “Për Regjistrimin e OJF-ve”

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka dalë me një njoftim për shtyp në të cilin ka shprehur pozicionin e tij në lidhje me detyrimet e krijuara nga Ligji nr.80/2021 “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse” në përgjithësi dhe në mënyrë të veçantë nga neni 52/3 i tij, i cili brenda datës 30 Gusht 2021 kërkonte përcaktimin e

Njoftim për shprehje interesi për anëtarësim në Kodin e Standardeve për organizatat jofitimprurëse në Shqipëri

Në kuadër të nismës më të fundit të zbatimit të Kodit të Standardeve për OJF-të në Shqipëri, ftojmë të gjitha organizatat e interesuara për t’iu bashkuar Kodit të Standardeve, të shprehin interesin e tyre duke plotësuar dhe dërguar në mënyrë elektronike dokumentat si më poshtë: Letër shprehje interesi Kornizën Vetëvlerësuese të Kodit të Standardeve të

Reflektime Rajonale dhe Globale mbi Përgjegjshmërinë e OShC -ve në Ballkan

Më 1 korrik 2021, BCSDN mbajti një workshop rajonale mbi Përgjegjshmërinë e OShC-ve: “Reflektime mbi Vetë-Rregullimin e Shoqërisë Civile duke ndarë Përvojat Rajonale dhe Globale”. Eventi u ndoq nga më shumë se 60 përfaqësues të OShC-ve nga Ballkani dhe nga e gjithë bota, të cilët praktikisht diskutuan dhe ndanë shembuj të praktikave të llogaridhënies së

Kodi i Standardeve për organizatat jofitimprurëse në Shqipëri: Një praktikë vetërregulluese për mirëqeverisje, transparencë dhe llogaridhënie të sektorit jofitimprurës

KODI I STANDARDEVE PËR ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE NË SHQIPËRI NJË PRAKTIKË VETËRREGULLUESE PËR MIRËQEVERISJE, TRANSPARENCË DHE LLOGARIDHËNIE TË SEKTORIT JOFITIMPRURËS Pas një procesi aktiv gati dy-vjeçar konsultimi dhe bashkëpunimi midis organizatave të shoqërisë civile në të gjithë vendin, kemi kënaqësinë të njoftojmë krijimin e Kodit të Standardeve (KS) të Organizatave Jofitimprurëse në Shqipëri. Kodi i Standardeve

Kuvendi miraton Projektligjin “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse”

Më datë 24 qershor, në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë u miratua Projektligji “Për regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse”, megjithë rezistencën e organizatave të shoqërisë civile dhe thirrjen publike për të mos miratuar projektligjin e për të hapur një diskutim të gjerë e gjithëpërfshirës në përgjigje të kërkesave dhe rekomandimeve të ardhura nga sektori i

Thirrje Publike “Për Projektligjin për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse”

Tiranë, 23 Qershor 2021   Thirrje Publike “Për Projektligjin për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse” Ne, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile në vend, kemi ndjekur me interes gjithë procesin nëpër të cilin ka kaluar Projektligji i ri “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse”, i cili pritet të votohet në seancën plenare të datës 24 qershor 2021.

Takim online për prezantimin e draft- “Udhëzues për pjesëmarrjen e publikut në veprimtarinë e Kuvendit”

Në vijim të procesit konsultues me organizata të shoqërisë civile për hartimin e “UDHËZUES PËR PJESËMARRJEN E PUBLIKUT NË VEPRIMTARINË E KUVENDIT” Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi një takim on-line me qëllim prezantimin e dokumentit në të cilin ishin reflektuar komentet e dërguara nga OSHC-të. Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile ka qenë pjesë e këtij

Takim konsultues me Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile – AMSHC mbi Udhërrëfyesin 2019-2023

Agjencia per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile – AMSHC me mbështetjen e zyrës së Kryeministrit si dhe asistencës së përfaqësuesve të delegacionit të Bashkimit Evropian po realizon disa takime me OSHC në kuadër të një fushate ndërgjegjësimi që po zhvillon për udhërrëfyesin 2019-2023 dhe promovimin e tij. Takimi i parë u zhvillua në Tiranë, ndërkohë që

Programe trajnimi një ditore online mbi “Fiskalizimin”

Për të gjitha organizatat e shoqërisë civile! Prej 1 Janarit 2021 ka nisur zbatimi i Ligjit Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”. Nga data 1 Korrik 2021, të gjitha faturat që do të lëshohen dhe pranohen ndërmjet tatimpaguesve (përfshirë OJF-të), do të duhet të jenë Fatura Elektronike dhe të shkëmbehen VETËM nëpërmjet Platformës

Shkëmbim eksperience me organizata nga rajoni mbi ngritjen dhe zhvillimin e mekanizmave vetërregulluese dhe llogaridhënës për sektorin jofitimprurës

Vijon puna e Qendrës për promovimin e Kodit të Standardeve në rajon si një mekanizëm vetërregullues për rritjen e transparencës, llogaridhënies dhe mirëqeverisjes së sektorit jofitimprurës me qëllim rritjen e efektivitetit të veprimtarisë së OJF-ve dhe besimit të grupeve të interesit. Nën koordinimin e Macedonian Center for International Cooperation – MCIC, më 20 maj u