In

COSV në Shqipëri

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Gratë, Administrata Lokale
EXECUTIVE DIRECTOR:
Bojken Sinaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2018
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Shqipëria e Jugut
FIELDS OF ACTIVITY:
Çështjet sociale
MISSION:

Me kalimin e viteve, ne e kemi përshtatur misionin tonë gradualisht me nevojat e reja që dalin në vendet ku ndërhyjmë, duke u përpjekur gjithmonë t’u qëndrojmë besnikë parimeve themelore që karakterizojnë veprimtarinë tonë.
Ne duam të promovojmë një “kulturë bashkëpunimi”, të kuptuar si solidaritet midis njerëzve dhe larg konceptit të bamirësisë, që qëndron në themel të një marrëdhënieje të ekuilibruar midis dhuruesve dhe marrësve. Ideja jonë e bashkëpunimit bazohet në bashkëveprimin ndërmjet kolegëve, për të arritur një qëllim të përbashkët: zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe njerëzor të komuniteteve.
Ne e përqendrojmë metodën tonë të ndërhyrjes në partneritet, që karakterizon qartë dhe pa dyshim marrëdhëniet tona me partnerët lokalë. Ne synojmë partneritetin si një proces të vlefshëm shkëmbimesh midis pjesëve të ndryshme, që punojnë së bashku për të zbatuar projekte që synojnë zhvillimin e zonave specifike gjeografike.
Ky qëllim i fortë i përbashkët na lejon të veprojmë në periferi të botës, në ato zona të vështira, të largëta dhe të vështira. Falë dekadave të marrëdhënieve të kujdesshme dhe të respektueshme me aktorët lokalë, në disa toka kufitare ne jemi e vetmja organizatë që ndërhyn.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

  • Terapi dhe këshillim psikologjik
  • Trainim

Shërbime Sociale

  • Shërbim Ligjor
  • Terapi dhe këshillim shëndetësor
Address