In

Dibra Turistike

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Gratë, Publiku, Të rinjtë, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Zenulla Mehmeti
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2014
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Bashkia Dibër
FIELDS OF ACTIVITY:
Turizmi
MISSION:

Misioni i organizatës Dibra Turistike kontribuon në zhvillimin e turizmit të integruar në komunitetin e vargmalit Deshat-Korab e të tjerë nëpërmjet zbatimit të programeve për rritjen e kapaciteteve dhe promovimin e vlerave turistike të rajonit të Dibrës dhe zonave ndërkufitare

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address