In

Business Improvement District - Shkodra

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi
EXECUTIVE DIRECTOR:
Julinda Bala
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2012
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Shkodër Rr. 28 Nëntori- 13 Dhjetori- Kole Idromeno
FIELDS OF ACTIVITY:
Çështje Ekonomike
MISSION:

Përmirësimi dhe zhvillimi i klimës së biznesit në një zonë të caktuar gjeografike si -Rr.28 nëntori- 13 dhjetori- Kole Idromeno

Shoqata e Biznesit Business Improvement District – ose ndryshe BID Shkodra, ka qëllim zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e klimës së biznesit përmes rritjes së partneriteti business to business, e ndryshme nga fushat e mësipërme.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Lehtësim procesesh

Sherbime Sociale

Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address