• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Business Improvement District - Shkodra

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Julinda Bala
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2012
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Shkodër Rr. 28 Nëntori- 13 Dhjetori- Kole Idromeno
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Çështje Ekonomike
MISIONI:

Përmirësimi dhe zhvillimi i klimës së biznesit në një zonë të caktuar gjeografike si -Rr.28 nëntori- 13 dhjetori- Kole Idromeno

Shoqata e Biznesit Business Improvement District – ose ndryshe BID Shkodra, ka qëllim zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e klimës së biznesit përmes rritjes së partneriteti business to business, e ndryshme nga fushat e mësipërme.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Lehtësim procesesh

Sherbime Sociale

Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address