• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Business Improvement District, Shkodra

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Julinda Bala
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2012
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Shkodër
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Qeverisja e mirë
MISIONI:

Qellimi kryesor i Shoqates se Rruges “ 28 Nentori” – BID SHKODRA, eshte te krijoje mundesi per permirsimin ekonomik, infrastrukturor dheofriminsiguriseper bizneset e zones (Rr. ”28 Nentori–13 Dhjetori”) , rivitalizimin e zones dhe kthimin e saj ne nje zone me terheqese per bizneset e reja, kalimtaret, turistet.
Kjo shoqate do ti siguroje sherbime keshillimi bizneseve te zones, “Rr.13 Dhjetori – 28 Nentori”, keshtu qe bizneset kane mundesi te sigurojne avantazhe nga ekzistenca e saj.
Objektivat e Shoqates se Rruges “ 28 Nentori” :
– Sigurimi i nje zone me te paster,me te sigurte dhe me terheqese
– Sigurimi i burimeve te nevojshme per financimin e programeve dhe sherbimeve shtese
– Ofrimi i mundesive per tu pershtatur me mire nevojave te biznesit
– Rritjen e vleres se pronave, rritjen e shitjeve te bizneseve te zones
– Krijim i i nje zone konkurruese biznesi
– Evente

Address